En inblick i Välfärdssverige

11 juni 2009

Krönika

I tider som dessa med finanskris, nedskärningar och allmän ekonomisk oro, är det lätt att dras med i den pessimistiska klagosången, och det är lätt att gå vilse i det ekonomiska mörkret. Jag skulle dock vilja fokusera på de ljuspunkter som faktiskt finns och som bevisar att Sverige fortfarande är ett fantastiskt land på många sätt. Jag tillbringade nyligen en längre tid på sjukhus på grund av personliga omständigheter. Denna tid gav mig en konkret erfarenhet av välfärdssamhället och en upplevelse av hur skattemedlen verkar när allt fungerar på ett idealiskt sätt.

De främsta behoven när man mår som jag gjorde är behoven av trygghet, medkänsla och säkerhet. Dessa behov tillfredställdes mycket väl i mitt fall, vilket i stor utsträckning berodde på bemötandet hos personalen på den avdelning där jag vistades. Vänlighet, lugn och ro präglade atmosfären på avdelningen och personalen var mycket tillmötesgående.
Även de mest basala vardagsbehoven tillgodosågs på ett fantastiskt sätt. En egen renbäddad säng, tre måltider och två fikastunder per dag, tillgång till dusch, tvättmöjligheter, telefon, teve och hobbyrum – all denna service kunde jag nyttja för endast åttio kronor per dygn. Och denna möjlighet gavs mig genom att människor som jag själv betalar skatt till staten.

Detta är exempel på ett fungerande välfärdssamhälle, och jag undrar i mitt stilla sinne hur många medborgare i världen som har tillgång till en sådan samhällsservice. Det är lätt att förundras över denna sida av Sverige, samtidigt som jag inte kan låta bli att tänka på alla dessa människor i alla dessa länder där välfärdsstaten endast är en utopi. Jag önskar att alla invånare någon gång fick uppleva denna sida av Sverige, så att kanske fler skulle uppskatta och förstå vad våra skattepengar används till och vilka oerhörda förmåner vi åtnjuter i detta land.

Men kanske finns det ändå anledning att oroas.
Just denna avdelning, som är ett utmärkt exempel på fungerande välfärd, hotas nu av nedläggning när vården ska omorganiseras. Jakten på besparingar sker på bekostnad av både arbetskvalité och livskvalité i tron att allt kan effektiviseras, och drabbar både personal och patienter. Att låta en fungerande verksamhet som denna läggas ned är säkert allt annat än effektivt, den borde i stället få vara kvar och stå som exempel och förebild i vår strävan efter rättvisa, jämlikhet och välfärd.

Det verkar så typiskt högerpolitiskt att avveckla en verksamhet som det tagit år att bygga upp och det är lätt att börja grubbla över vad som kommer härnäst i finanskrisens kölvatten. Det är inte undra på att människor klagar och det är bra att alltfler reagerar och gör sina röster hörda. Men i kampen för att bevara välfärden och den svenska modellen är det också nyttigt att någon gång få en inblick i det välfärdssystem som vi försvarar.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.