Chockhöjda hyror med nytt hyresförslag

01 juni 2009

Inrikes, Nyheter

– Hyresgästföreningen är alltför lam. De tar inte strid i någon avgörande fråga.
Det säger Elin Gauffin från Nätverket Rädda Hyresrätten efter att en hyreskommitté bestående av representanter från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna tagit fram ett nytt förslag till hyressättning. Förslaget kan leda till att hundratusentals stockholmare får kraftiga hyreshöjningar, menar kritiker.

Hösten 2007 presenterade den så kallade Kochutredningen ett förslag till ny hyressättning. Utredningen, som lades fram av Michael Koch med direktiv från regeringen, förespråkade marknadsliknande hyror. Utredningen möttes av starka protester. Bland dem som protesterade fanns Hyresgästföreningen.
På forumet Välfärdsdagen som hölls i Stockholm den 25 april hölls en debatt om framtidens hyror. Där stod det klart att Hyresgästföreningen svängt i en rad avgörande frågor. Enligt Nätverket Rädda Hyresrätten har Hyresgästföreningen gjort en överenskommelse med de kommunala fastighetsägarna som innebär en ”omfattande marknadsanpassning av hyrorna och allmännyttan”.
Rädda Hyresrätten gick igenom överenskommelsen och konstaterade att den kommer att innebära ”väsentligt höjda hyror framför allt i äldre bestånd, ökade hyresskillnader, en standardsänkning för hyresgästerna och ökad trångboddhet, omfördelning från hyresgästerna till fastighetsägarna och en stor risk för ökad ombildning till bostadsrätter”.

M och S är överens
Med på Välfärdsdagen och på hyresdebatten fanns PO Brogren, pressombudsman för Hyresgästföreningen i Stockholm, som kommenterade överenskommelsen.
– Vi känner oss väldigt pressade. Hyrorna är den enda marknad som ännu inte är marknadsanpassad. Förut har sådana här förslag alltid kommit från borgarna. Nu har även Socialdemokraterna gjort klart att de vill ha en marknadsanpassning och då ligger hoppet inte längre i att byta regering. Vi har inte heller inte fått något stöd från Vänsterpartiet. Därför har vi sett oss tvungna att göra detta, menade han.
Elin Gauffin från Rädda Hyresrätten gav inte mycket för denna argumentation.
– Hyresgästföreningen är alltför lam. De är nästan värre än ledningen för fackföreningsrörelsen. De tar inte strid för någonting. Hyresgästföreningen är ju ingen politisk organisation utan har till uppgift att försvara och slåss för medlemmarnas intressen. Och i medlemmarnas intressen ligger frysta hyror, ja till med sänkta sådana. Det räcker med att vi redan får betala krisen, säger hon.
I slutet av maj kom Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna i Stockholm och de kommunala bostadsbolagen överens om hur hyrorna ska sättas i framtiden. Stockholms bostäder ska delas in i olika så kallade värdeområden där bokstaven A har högst värde och K lägst. Exempelvis tillhör Stockholms innerstad kategori A, medan de invandrartäta förorterna Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Husby tillhör K. Mellan kategori A och K ska hyrorna skilja sig med åtminstone trettio procent.
– Det är ungefär samma modell som redan finns i Malmö, säger Elin Gauffin.
– Där har det resulterat i hyreshöjningar på upp mot fyrtio procent i stadens centrala delar. Resultatet blev inte oväntat att pensionärer som inte har så mycket pengar åkte ut från bostäder där de bott i hela sitt liv.
– Nu har jag inte satt i mig in det nya förslaget i detalj, men helt klart är det kommer att öka segrationen i framför allt Stockholms innerstad och andra attraktiva områden. Dessa områden blir reservat för dem som har pengar.
Tore Ljungkvist, vice vd för Fastighetsägarna, är dock nöjd med uppgörelsen.
– Det här är en klart mer marknadsanpassad modell, säger han till Stockholm City dagen efter att det nya hyresförslaget presenterades den 20 maj.
Margareta Friman-Scharin och Ragnar von Malmborg från Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet sågar i en debattartikel i Svenska Dagbladet Hyresgästföreningens agerande och skriver bland annat att ”Hyresgästföreningen torde vara den organisation i Sverige som mer än någon annan missbrukar sin ställning”.

Extra miljardvinster
Om innerstadens och närförorternas lägenheter får en hyreshöjning med femton procent, kommer de privata fastighetsägarna att öka sina vinster med omkring en miljard kronor per år, skriver de också. ”Att fastighetsägarna vill ha extra miljardvinster är begripligt men varför driver Hyresgästföreningens ledning på? Vi tror att Hyresgästföreningens långvariga monopolställning och ekonomiska beroende av fastighetsägarna har skapat en alltmer centralstyrd organisation”, menar de.
Margareta Friman-Scharin och Ragnar von Malmborg avslutar med att säga: ”Hyresgästerna är den boendegrupp som har de lägsta inkomsterna. De mer välbeställda bostadsrätts- och villaboende har fått stora skattelättnader. Att tvinga in hyresgästerna i en ännu sämre situation vore stötande. Politikerna måste sätta sig in i problemet och förhindra att hundratusentals människor får sin ekonomi spolierad eller tvingas lämna sina hem.”

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.