Arbetslösheten ökar – LO-förbunden måste höja avgifterna till a-kassorna

18 juni 2009

Inrikes, Nyheter

På ett år har arbetslösheten fördubblats. Det framgår av Arbetsförmedlingens nya siffror.

Mellan maj 2008 och maj 2009 fördubblades arbetslösheten.
Vid maj månads utgång var 216 000 öppet arbetslösa. En ökning med 94 000 på ett år. Ytterligare 115 000 deltog i olika åtgärder.

Ser man till de olika könen var 129 000 män arbetslösa i maj jämfört med 65 000 vid samma tidpunkt föregående år. Antalet arbetslösa kvinnor var 87 000, en ökning med 50 procent.

För de som är mellan 18 och 24 är situationen än mer alarmerande. Sverige är ett av de länder som redan har högst arbetslöshet i hela Västeuropa. Prognoserna pekar nu på en ungdomsarbetslöshet på 35 procent till hösten.
På ett år har ungdomsarbetslösheten redan fördubblats från 17 000 maj 2008 till 35 000 maj 2009.

Arbetslöshetsprognos

I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga den 12 juni presenterades en prognos över arbetslösheten. Enligt den kommer 593 000 att vara arbetslösa nästa år.

Tidningen hade också gjort en genomgång av hur arbetslösheten fördelade sig mellan de olika a-kassorna vid april månads utgång. Av den framgår, enligt vad SvD uppger, att “arbetslösheten växer, men den är mycket ojämnt fördelad”

I siffror innebär det att arbetslösheten i IF Metall vid april månads utgång låg på 8,8 procent, inom Byggnads på 8,0 procent medan den exempelvis landade på 0,9 för lärarna och 1,5 för akademikerna.

Eftersom arbetslöshetsavgiften efter högerregeringens beslut är kopplad till hur hög arbetslöshet respektive förbund har, tvingas i stort sett samtliga LO-förbund höja sina a-kassor. Detta har medfört att under våren har IF Metall, Byggnads, GS (det nya förbundet med sammanslagningen av grafiker och trä- och skogsindustriarbetare), Hotell och Restaurang, Transport och Seko tvingats höja sina a-kassor.

Akademiker, anställda i finans- och försäkringsbranschen samt tjänstemännen i SKTF och ST, kommer att få sänkta a-kassor när arbetslöshetsavgiften sänks med 50 kronor i månaden den 1 juli.

– Fullständigt vansinnigt, säger GF:s nya fackordförande Erik Georgii, om det nya finansieringssystemet, till Svenska Dagbladet.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.