Arbete och arbetsrätt engagerar i EU

08 juni 2009

Inrikes, Nyheter

De EU-medborgare som nu står inför parlamentsvalet befinner sig i en växande arbetslöshet. Drygt 20 miljoner är idag arbetslösa, fyra miljoner fler än i i april förra året, enligt LO-tidningen. Detta på en befolkning av cirka 500 miljoner.

Och vilken är EU:s viktigaste fråga? Enligt en undersökning från Expressen/Demoskop tar jobb och ekonomi första platsen, 32,3 procent. Miljöfrågorna kommer därnäst, 27,3 procent.
Alla andra frågor ligger långt efter: fred i Europa, livsmedel, handel, asylfrågor – och sist, med 2,3 procent, kommer fildelning och dataintegritet. Hur dessa prioriteringar avspeglas i valresultatet i Sverige återstår att se. Det är inte bara i Sverige röstsiffrorna beräknas ligga kring en tredjedel, i till exempel Frankrike och Spanien oroar sig politikerna för sjunkande valdeltagande.
Opinionsundersökningarna duggar tätt. Expressen/Demoskop har kommit fram till att två tredjedelar av de svenska väljarna inte tror att de svenska EU-politikerna kan påverka EU i någon större omfattning. Däremot anser tre fjärdedelar att det är viktigt att det går bra för deras partier i valet.
Arbetslösheten i Europa ökar, men skiftar mycket från land till land. Sverige ligger med sina 8,5 procents arbetslöshet på EU:s genomsnitt (8,6 procent). Spanien ligger högst med 18,1 procent och och Nederländerna lägst med tre procent.

Lavaldomen är aktuell
Lavaldomen i EG-domstolen för ett par år sedan är fortfarande högaktuell för LO. 28 maj for 250 byggnadsarbetare till biblioteket i Vaxholm för att förhandsrösta tillsammans.
”De återvänder till Vaxholm där det en gång började, till brottsplatsen”, skriver LO på sin hemsida. ”De ska rösta på de kandidater till EU-parlamentsvalet som lovar att slå vakt om de svenska kollektivavtalen och som lovar att försvara de fackliga rättigheterna.”
Också medlemmar i Byggnads i Dalarna förhandsröstade 28 maj. I Dala-Demokraten skriver Anders Ax, ordförande i Byggnads i Dalarna:
”I december 2007 kom EG-domstolen med sitt utslag i det så kallade Lavalmålet. Bakgrunden är att Byggnads tog kampen för de lettiska byggarbetarna vid ett skolbygge i Vaxholm. De fick arbeta för löner långt under de kollektivavtal som gäller i den svenska byggbranschen.”
”Som det är nu har vi en situation där svenska kollektivavtal inte gäller för utländska företag på svensk arbetsmarknad och att domen har öppnat upp för lönedumpning, inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Detta är fullständigt oacceptabelt. Vi kan inte ha en situation där utländsk arbetskraft riskerar att bli utnyttjad.”
Trots utslaget i EG-domstolen är frågan långt ifrån avklarad.
”EU-kommissionen kan genomföra förändringar (förändra utstationeringsdirektivet) som förhindrar EG-domstolens dom i Lavalmålet att få skadliga återverkningar på de fackliga rättigheterna”, skriver Anders Ax.
”Vi kan inte byta ut den svenska regeringen, ännu, men EU-kommissionen ska bytas ut och då gäller det att rösta in parlamentariker som endast kommer godkänna nya kommissionärer som är villiga att genomföra nödvändiga förändringar.”
Och därför ”tågar vi medlemmar i Byggnads i Dalarna redan idag från byggarbetsplatserna för att förtidsrösta i EU-valet”, för att tydligt markera att svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, skriver Anders Ax.
Det finns redan löften om direktivet, enligt LO som skriver på sin hemsida att ”socialdemokraterna och miljöpartierna i EU-parlamentet, alltså den europeiska socialdemokratin och den europeiska miljörörelsen, har sagt att de inte kommer att ge stöd till en kommission som inte avser att ändra i utstationeringsdirektivet”. Och den nya EU-kommissionen måste godkännas av parlamentet.

Krav på ändring
I söndags kom Marita Ulvskog, första namn på S-listan till EU-parlamentet, med Socialdemokraternas förslag till ändringar i direktivet. Om detta förslag kan påverka intresset för att rösta i valet är tveksamt eftersom det är tekniskt och rätt svårbegripligt.
Socialdemokraterna har redan utlovat att verka för en ”ny europeisk finansmyndighet” och skärpta regler och tillsyn över finansmarknaderna.
Men första juni kunde Svenska Dagbladet rapportera att också statsminister Reinfeldt och finansminister Borg har en ny partirapport att visa upp angående reglering av den finansiella sektorn. En ”europeisk finansinspektion” är prioriterad uppgift, och detta kommer regeringen att verka för under det svenska ordförandeskapet.
Jobben i Europa är den stora frågan. En fråga som också alliansregeringen måste hantera, särskilt inför den kommande ordförandeperioden.
I veckan kom Reinfeldt och Borg med en helsida på Dagens Nyheter debatt som kallas ett ”moderat jobbmanifest inför EU-valet”, och som låter som traditionell moderat politik: Minska skattebördan, göra det mer lönsamt att driva företag och arbeta, aktiv arbetsmarknadspolitik för bättre omställning och rörlighet på EU:s arbetsmarknad, och framför allt ”hållbara offentliga finanser”, samt varning för låta sedelpressarna rulla. Samt ett begrepp i tiden: Dagis ska byggas så att Europas kvinnor kan komma ut och jobba, detta för att ”motverka dagens könsmaktsordning i EU”.

> Référencement sur plusieurs annuaires Plateforme de référencement pour les référenceurs

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.