”Man ska inte vara rädd för att ställa krav”

01 juni 2009

Arbetarinitiativet

– I det läge som vi har idag kommer ArbetarInitiativet helt rätt, det behövs någon som försvarar och stödjer arbetarna, säger Tamineh Mam Mustafa som ställer upp på ArbetarInitiativets lista därför att hon tror på att ett aktivt och synbart vänsteralternativ kan skapa förändring.

Det politiska engagemanget började tidigt för Tamineh Mam Mustafa, som idag är fyrtio år och bor i Göteborg med sina två söner, tolv och arton år gamla. Som kurd under uppväxttiden i Iran fick hon uppleva mycket orättvisa, speciellt som kvinna. Det gjorde att hon blev intresserad av det kommunistiska vänsterpartiet Komala där hennes farbror var medlem, ett parti som hon tycker kämpade mot orättvisorna, kvinnosynen och förtrycket. Partiet tog emot kvinnor och försvarade kvinnors rättigheter. Som artonåring gick hon med i partiets gerillarörelse som var inspirerade av Che Guevara.
– Kvinnoförtrycket i Iran upplever man i varje sekund, ingenstans räknas man, man får inte synas och höras. Därför vill jag kämpa för en mänsklig värld där alla är lika värda och behandlas lika, säger hon.

Idag arbetar Tamineh som undersköterska på en pool i Göteborg och hon är fackombudsman på sin arbetsplats. Hon lägger stor vikt vid att man måste synas och höras och vara aktiv. ArbetarInitiativet behövs eftersom de redan existerande vänsterorganisationerna, liksom facket, är så pass passiva, säger hon. När hon deltar i fackliga diskussioner tycker hon att passiviteten är slående.
– Jag hörde talas om Rättvisepartiet och jag tycker att de är bra för de är aktiva och är med överallt och stödjer arbetarna.

Det är arbetarklassen som drabbas hårdast av den ekonomiska krisen, menar Tamineh, som trots att hon arbetat länge och har stor erfarenhet inte upplever att det är någon garanti för att hon ska få behålla jobbet. Hon säger också de som får lida värst är de ensamstående mammorna.
– Jag har en väninna som är ensam med två döttrar och hon är uppsagd från Volvo från och med den 5 maj. Hon har redan varit på sjukhuset två gånger för att hon haft en konstig huvudvärk. Det blir ju en enorm stress för hon förstår inte hur hon ska klara sig, berättar Tamineh och fortsätter:
– Det är vi kvinnor som kommer att drabbas värst, vi som redan har de sämsta jobben och tjänar skit. Ändå är folk rädda för att protestera. Jag pratar med alla på min arbetsplats om att de måste vara aktiva och kräva sina rättigheter men de vågar inte. Alla mår dåligt av nedskärningarna, varför ska vi vara tysta?
Hon säger till folk att de kan rösta på ett alternativ som syns och hörs, att det är möjligt att påverka och göra någonting. Hon tycker inte att man bara ska acceptera de försämrade arbetsvillkoren.
– Jag hoppas att vi vinner. Vi säger till folk att ni kan rösta på ett alternativ som innebär att era ord, ert liv och er framtid hamnar i fokus. ArbetarInitiativet står för den värld som jag vill ha – en rättvis värld.
När Tamineh läste ArbetarInitivets protokoll som slår fast den plattform som initiativet står för kände hon att det stämmer överens med hennes ideologi och att hon kunde ställa upp på listan till EU-valet.
– De tar upp sådant som jag tycker är viktigt som klassklyftorna, jämställdhet, lika lön för lika arbete och det här läget som är nu. Och de är emot rasism och våld mot kvinnor, till exempel.
Den ekonomiska krisen har också betydelse för att hon ställer upp. Hon menar att världskrisen har kommit smygande in i vården och att man där inte är lika organiserade som inom industrin.
– De kan bara sparka oss och göra som de vill. Krisen har betydelse. Din lön räcker inte till någonting. Alla priser har gått upp. Man ser det runt omkring sig, hur folk drabbas, säger hon.
Det finns en stor oro över vad som kommer att hända, säger Tamineh. Hon har försökt att hjälpa sin artonårige son att hitta ett sommarjobb men det har varit omöjligt. En situation som många befinner sig i. Därför är hon också orolig för att själv förlora jobbet
– Man handlar för 400 kronor och när man kommer hem har man ändå ingenting i kylskåpet. Lönerna stampar på ett och samma ställe. Folk vågar inte ställa krav. Jag säger: Man ska inte vara rädd.

För att förändra situationen skulle Tamineh vilja ta alla de punkter som ArbetarInitativet har på sin plattform och omvandla dem till verklighet. Hon vill arbeta med att samla röster för att det ska bli möjligt i praktiken och för att arbetarrörelsen ska växa.
– Vi ska in i EU för där kan man få fler röster bakom sig. Jag är inte för EU men jag tror att om vi kommer in där kan vi påverka.
Att folk är ointresserade av att rösta tror hon har mycket att göra med hur det ser ut i samhället idag, det hon kallar för ”ego-världen”, där folk struntar i hur andra har det så länge de klarar sig själva och har det bra.
Om hon själv kommer in i EU-parlamentet skulle hon arbeta för att motverka den världen.
– Jag skulle kämpa för mänskliga rättigheter, jobb för rätt lön och bostad åt alla. Det är viktigt med jobb och bostad för om man har det, då kan man ha ett normalt liv.

Emma Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.