Tre frågor från känd fackklubb

  SEKO klubb 119 ställde tre viktiga frågor till ArbetarInitiativet inför EU-valet. Här är vårt svar:

  Klubb 119 skrev:

  “Vi vill ställa några frågor till er angående EU-val. Vi kommer ut med en tidning till våra medlemmar (förare på tunnelbanan samt förare och konduktörer på Saltsjöbanan, Lidingöbanan och Tvär- och Nockebybanan, samt brovakter, trafikbefäl osv). Vår klubb SEKO 119 har ca 670 medlemmar.”

  1. Varför ska man rösta på ert parti i EU-valet?

  – Därför att vi är EU-motståndare och företräder arbetarnas intressen. Det gör inget av riksdagspartierna. Vi är en del av arbetares och ungdomars kamp i hela Europa – mot privatiseringar, nedskärningar och rasism.

  – Vårt viktigaste krav är stopp för alla varsel och avsked. I år har närmare tusen jobb om dagen försvunnit i Sverige.
  – Vi står för att fackföreningarna ska vara demokratiska och kämpande. Fackliga ledare och arbetarpolitiker ska leva på arbetarlön. Vi stöder kampanjen för en protestdag när riksdagen öppnar den 15 september.
  – Dessutom, bland våra kandidater finns Per Johansson, klubb 119:s dåvarande ordförande som avskedades av Connex/Veolia 2005.

  ArbetarInitiativet är början på något nytt – ett antikapitalistiskt alternativ.

  2. Hur anser ert parti att kollektivtrafiken ska drivas och hur EU påverkar detta?

  – ArbetarInitiativet står för att kollektivtrafiken ska vara offentligt ägd och demokratiskt styrd – av arbetare och efter behov. Vi vill riva upp privatiseringar och skrota anbudsförfarandet för att få säkrare och långsiktig kollektivtrafik. Vi vill förbättra villkor och löner för de anställda.
  – Vi är för en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken och nolltaxa.  ArbetarInitiativet står för förstatligande och klimatomställning av fordonsindustrin – bilar, bussar och lastbilar, vi vill ha en storsatsning på snabbtåg och järnvägstrafik.
  – EU står för privatiseringar och avregleringar, vilket drabbar både resenärer, anställda och miljön. Lissabonfördraget vill öka takten i privatiseringarna.
  – Under valkampanjen har ArbetarInitiativet genomfört protester vid järnvägsstationer runt om i landet mot förslaget om total avreglering av persontrafiken på järnväg.

  3. Hur ser ni att EU kan påverka den svenska arbetsrätten genom t ex Laval-domen?

  – Med Lavaldomen har EU på nytt visat sig vara kapitalets union. För EU går “marknadens” intressen alltid framför löntagarnas. Lissabonfördraget är en av världens mest marknadsliberala grundlagar. Nu driver EU igenom det och tvingar irländarna att återigen rösta  trots att Irland som enda land där en folkomröstning genomfördes redan sagt nej.

  – Vi står för att fackföreningsrörelsen måste ta strid för att försvara och förstärka arbetsrätten, både i Sverige och hela i Europa. Sveriges anställningsskydd hör till Europas svagaste. Vi kräver stopp för alla massavskedanden med facklig vetorätt. De fackliga rättigheterna är ett resultat av kamp, inte av förhandlingar mellan politiker. Band till arbetarkampen i Europa, så som fabriksockupationerna på Irland och i England, eller strejkerna i Frankrike och Grekland, är det internationella samarbete som ArbetarInitiativet söker.

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.