Transport2:an rear ut de anställda i Göteborgs Hamn

29 maj 2009

Nyheter

Helsingborgs hamnarbetare sympatistrejkar med Hamn4an

* Svekuppgörelse om bemanning med minoritetsfacket Transport2an ska underlätta uppsägningarna i Göteborgs Hamn
* Igår, tisdag, ställdes Transport2ans ledning till svars. Utskällda och lämnade ensamma under öppet möte
* Fortsatta strejker. Sympatiåtgärder för Hamn4an från Helsingborgs hamnarbetare

Det kommunala bolaget Göteborgs Hamn präglas fortsatt av oroligheter och svåra motsättningar mellan personalen och hamnledningen. Arbetsgivaren sade i början av maj upp 50 hamnarbetare med hänvisning till påstådd övertalighet. Beskedet mottogs med stor ilska bland de hamnanställda eftersom uppsägningsvarslet betraktas som ett medel för utpressning. Det är uppenbart för alla hamnanställda att det inte råder någon arbetsbrist på arbetsplatsen. Under april månad 2009 utfördes 16,9 % (12 562 arbetstimmar) av totalarbetstiden i Göteborgs Hamn som övertidsarbete eller extraarbete av behovsanställda hamnarbetare (blixt). Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an), som organiserar 46 av de 50 nu uppsagda hamnarbetarna och 80% av de kollektivanställda i Göteborgs Hamn, har sedan årsskiftet konsekvent utestängts från alla förhandlingar om varsel, arbetsvillkor och schemaläggning.

Istället har Göteborgs Hamn enbart fört förhandlingar med minoritetsfacket Transportarbetareförbundet avdelning 2 (Transport2an). Transport2an har överhuvudtaget aldrig framfört några invändningar mot uppsägningarna offentligt. Efter att varselförhandlingarna avslutats med 50 uppsägningar och 44 avtalspensionsavgångar, fortsatte arbetsgivaren tidigare försök att försämra arbetsvillkoren för kvarvarande hamnanställda.

Hamnledningen gjorde ingen hemlighet av att uppsägningshotets utpressningskaraktär. I transportbranschtidningen PåHugget (2009-05-07, nr 347, Årgång 10) förklarade Göteborgs Hamns förhandlingschef Peter Svanberg:

“För att ställa saken på sin spets handlar det om att antingen acceptera förändrade villkor, eller se ett ytterligare antal arbetskamrater förlora jobben”

I praktiken handlade de upptagna schemaförhandlingarna om att arbetsgivaren var tvungen att försämra arbetsvillkoren för att kunna hantera frånfallet av de sammanlagt 94 kollektivanställda vars anställningar upphör i mitten av augusti i år. Trots protester och skarp kritik från andra fack runtom i Göteborg och världen, kvarstod företaget och Transport2an vid sin överenskommelse att utestänga majoritetsfacket från förhandlingsrummen. Veckorna efter att varselförhandlingarna avslutades rådde total tystnad på arbetsplatsen.

Ingen, inte ens Transport2ans egna medlemmar, fick någon som helst information om vad fortsatta schemaförhandlingar berörde eller vilka förändringar som diskuterades. Istället slog en ny bomb ner på arbetsplatsen under onsdagsförmiddagen den 20:e maj. Transport2an hade, utan någon som helst dialog med de anställda, undertecknat en uppgörelse där standardbemanningen i Skandiahamnens fartygsteam dragits ner från 10 till 8 man. Uppgörelsen innebär att containerterminalens hamnarbetare får en tuffare arbetsbelastning med avsevärt längre maskinskörningspass. Minst ett trettiotal arbetstillfällen kan försvinna. Hamnarbetarna får ingen som helst kompensation för försämringen av arbetsvillkoren.

Hamnledningen klargjorde efter uppgörelsen att nedskuren bemanning är en förutsättning för att man ska kunna bibehålla nuvarande produktionsnivå, samtidigt som man i augusti i år gör sig av med minst 94 (antalet avtalspensionärer förväntas öka något) kollektivanställda. Arbetsgivarens arbetsväxlingsavtal med Transport2an är alltså en del i att göra uppsägningarna av 50 hamnarbetare genomförbara. Uppgörelsen är ett jättelikt svek från en facklig minoritetsorganisation (Transport2an organiserar knappt 20% av de kollektivanställda) som ensidigt tagit på sig ansvaret att företräda arbetarna inom det kommunala hamnbolaget.

Efter svekuppgörelsen stannade produktionen i Skandiahamnen i sammanlagt närmare två timmar när olika skift krävde information om vad Göteborgs Hamn och Transport2an kommit överens om. Transport2ans företrädare visade sig inte. Istället utlyste minoritetsfacket ett öppet informationsmöte under tisdagen den 26/5 där alla kollektivanställda skulle få tillfälle att ställa den lokala Transport-ledningen till svars.

Vid middagstid igår samlades därför ett drygt hundratal hamnarbetare i en möteslokal utanför hamngrindarna. Mötet blev stormigt. Transportombudsmannen Anders Gustafsson inledde i överlägsen ton med att klargöra sin roll som kompetent förhandlingsledare och beskrev hur han ansåg sig ha räddat jobb i Göteborgs Hamn genom sitt agerande. Hamnarbetarna lät sig inte imponeras. Ombudsmannen och den övriga Transport-ledningen fick under närmare en timma försöka svara på kritik och frågor om varför man tillsammans med Göteborgs Hamn utestänger Hamn4an från förhandlingsrummen, varför man försvarar företagsledningens grundlösa påståenden om övertalighet och varför man gått med på en dumpning av arbetsvillkoren för att underlätta uppsägningar. Svaren var få och uppfattades som undfallande och obegripliga. Till slut uppfattade mötesdeltagarna att de idiotförklarades av Transport-ledningens mästrande utläggningar om lagar och avtal. Då reste sig hela åhörarskaran och lämnade lokalen. Mötet blev en tydlig demonstration av de hamnanställdas obefintliga förtroende för Transport2ans ledning och minoritetsfackets förhandlingsdelegations totala brist på demokratisk legitimitet.

Imorgon, torsdag, har Transport2an förklarat att man ska förhandla om scheman i Älvsborgshamnen. Nya eftergifter är att vänta.

Hamn4an fortsätter att genomföra punktstrejker för att få företräda sina över 600 medlemmarna i Göteborgs Hamn. Under tisdagsmorgonen var produktionen i Göteborgs Hamn nedlagd mellan 04.00 och 07.00. På lördag, 30/5, utlöses en ny strejk mellan 11.00 och 14.00.

– Alla här nere upplever att vi blivit utsålda av fackliga funktionärer som är måna om att få sitta i ensamt majestät i förhandlingsrummen men inte bryr sig om att försvara arbetsvillkor och arbetstillfällen. Transport2ans agerande är ju ett svek, man kan inte säga något annat. Där tror jag Transports kvarvarande medlemmar i Skandiahamnen håller med mig i dagsläget, säger Hamn4ans ordförande Peter Annerback.

– Transport2ans ledning samarbetar med Göteborgs Hamn för att utestänga oss, trots att vi är absolut majoritetsfack. Minoritetsföreträdarna skulle förhandla för alla, påstod man. Nu har Transport2an understött arbetsgivarens ogrundande opåståenden om övertalighet och sedan försämrat arbetsvillkoren för att möjliggöra att 50 unga anställda ska kunna sägas upp i augusti. Man har inte förhandlat alls, bara lagt sig på rygg, tillägger Annerback

Denna fredag, 29/5, genomför även Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 6 i Helsingborg två punktstrejker om sammanlagt fyra timmar för att stödja Hamn4ans krav. Helsingborgsavdelningen och poängterar att stridsåtgärden inte är riktad mot Helsingborgs Hamn, en arbetsgivare som har en väl fungerande förhandlingssituation med majoritetsfacket Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 6.

– Vi har reagerat kraftigt på de trakasserier och orättvisor som kollegorna i Göteborg utsätts för. Vi har en väl fungerande förhandlingssituation i Helsingborg, och kan inte förstå varför inte detta skulle fungera i Göteborg. Vår sympatiåtgärd är ett kraftigt ställningstagande mot ledningen i Göteborgs Hamn och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, som utav någon outgrundlig anledning stödjer hamnens agerande, säger Eskil Rönér från Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 6 i Helsingborg

– Hade detta varit för 150 år sedan så hade jag inte reagerat, men det är 2009 i ett av världens mest demokratiska länder. Att inte föra en dialog med en majoritetsorganisation på den svenska arbetsmarknaden är för mig totalt obegripligt, tillägger Rönér.

Hamn4:an

För intervjuer och kommentarer om situationen i Göteborgs Hamn kontaktas:

Hamn4ans ordförande Peter Annerback (Göteborg): 0735-463802
Hamn6ans ordförande Eskil Rönér (Helsingborg): 0708-402254
Vice ordförande Anders Möller (Hamn4an): 0706-871867
Styrelseledamot Erik Helgesson (Hamn4an): 0703-654914

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.