Systembolaget träffar arbetare i Sydafrika

18 maj 2009

Inrikes, Nyheter

Vinarbetare på gårdar i Sydafrika som levererar produkter till Systembolaget har fått besök av Systembolagets representanter som rest till landet för att undersöka deras arbetsförhållanden. ”Mycket glädjande”, enligt DFSA, den svenska fackförening som tryckte på för ett sådant möte.

Tidningen Råd och Rön upplyste i slutet av mars om de hårda och arbetsrättsvidriga arbetsförhållanden som de anställda på sydafrikanska vinfarmer ofta jobbar under. 2008 visade en undersökning att en fjärdedel av alla vinfarmer i vinprovinsen Västra Kap inte följer existerande arbetslagar, enligt tidningen.
Systembolaget beslutade efter artikeln att resa ned till Sydafrika med en undersökande delegation, och uppmanades av den syndikalistiska fackföreningen DFSA att träffa den kvinnodominerade fackföreningen Sikhula Sonke på plats, för att få förstahandsinformation om situationen från arbetarna själva.
DFSA förmedlade kontakten med Sikhula Sonke och bad flera svenska tidningar att sätta press på Systembolaget att faktiskt träffa fackföreningen. Systembolaget blev även kontaktat av den spanska anarkosyndikalistiska fackfederationen CGT och sydafrikanska syndikalister. Till slut bokade Systembolaget in ett möte med Sikhula Sonke, som även fick en diskussion med chefen för familjefarmen Delheim – en av Systembolagets underleverantörer – som lovade att se över problemen.
Både Sikhula Sonke och DFSA är mycket nöjda med att mötet faktiskt hölls, och Sikhula Sonke ska fortsätta rapportera om hur förändringsarbetet går.

Näst största importör
Sverige är Sydafrikas näst största importör av viner, efter Storbritannien, och har därmed en stark förhandlingsposition. ”Att bara möta vinproducenterna skulle inte förbättra situationen. Det som Råd och Rön avslöjat är bl a att fackföreningarna har svårt att få tillgång till vingårdarna, något som Systembolaget som en av världens största inköpare skulle kunna ändra på”, motiverar DFSA uppmaningen på sin blogg.
I ett brev till DFSA förklarar Sikhula Sonkes generalsekreterare Wendy Pekeur att vinarbetarna, och framförallt de oftast kvinnliga säsongsarbetarna, saknar betald mammaledighet och annat socialt skydd, de förses inte med skyddskläder trots arbete med giftigt besprutningsmedel och får löner som knappt går att leva på. Dessutom bor många på vinfarmernas områden och avhysningar är vanliga – enligt Råd och Rön blev nästan en miljon vinarbetare utkastade från sina hem mellan 1994 och 2004.
Till tidningen säger Wendy Pekeur att en bojkott snarast skulle göra arbetarnas utsatthet värre.
– Arbetarna lider på grund av det låga priset för sydafrikanskt vin och detaljhandeln i Europa borde använda sin makt till att tvinga jordbrukarna att behandla arbetarna ordentligt, menar hon.
Till DFSA skriver Wendy Pekeur: ”Vi är mycket tacksamma för ert stöd och det känns bra att veta att fack över hela världen går samman i solidaritet för att se till att den mest sårbara gruppens röst, farmarbetare och de som bor på farmerna, får höras.”

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.