Proteströrelse stoppade skolnedläggningar i Eskilstuna

  Den 14 maj backade de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  i Eskilstuna från planerade skonedläggningar. Rubriken på Eskilstuna-Kurirens nätupplaga löd: “Hållsta och Hällberga skolor blir kvar, Hela skolförslaget sköts i sank”. ArbetarInitiativet  har har deltagit och gett stöd till kampen mot nedläggningarna.

  En kommentar som man kan göra är att de planerade nedläggningarna av dessa skolor möttes av en beslutsam föräldraopinion. ArbetarInitiativet  har varit aktiva i protesterna mot skolnedläggningarna och har i kontakt med organisatörerna bland föräldrarna spridit uppropet mot skolnedläggningarna och mobiliserat till protesdemonstrationerna. Dessutom har AI med flygblad, insändare i lokaltidningarna och i dialog med de kämpande föräldrarna lämnat bidrag till att skärpa argumenteringen och parollerna. Utan tvekan har protesterna på ett avgörande vis bidragit till att rädda dessa båda kommunala skolor från nedläggning. I en kommentar på Eskilstuna-Kurirens nätupplaga säger Johan Nilsson, (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

  – Det engagemang som visats i den här frågan måste vi kanalisera på något sätt. Vi har en skyldighet att tillmötesgå föräldrar och elever och se hur vi bättre kan tillgodose deras intressen.

  http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.357598

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.