Protestmöte och demonstration genom Kista centrum: “Dra tillbaka nedskärningarna”

090528hemtjanstStoppa massakern på hemtjänsten i Kista-Rinkeby och dra tillbaka den hotade halveringen från 46 till 24 i aktiv tjänst inom stadsdelens öppna hemtjänst nu.

Annars lovar vi att mobilisera till en stor demonstration tillsammans med personalen, brukarna, de anhöriga och lokalbefolkningen vid nästa möte med stadsdelsnämnden den 17 juni.

Det var budskapet till makthavarna när ArbetarInitiativet idag genomförde ett protestmöte på Kista torg, följt av ett protesttåg som väckte omfattande uppmärksamhet rakt genom Kista inomhuscentrum och industriområdet på andra sidan till Kista-Rinkebys stadsdelsförvaltning.090528hemtjanst2

På protestmötet talade ArbetarInitiativets båda EU-kandidater Lucia Collazos och Elin Gauffin, samt Arne Johansson och Gunnar Johansson från Nätverket Järvas Framtid. På mötet  deltog bland annat personal i arbetskläder från både Kista Servicehus, liksom personal från öppna hemtjänsten i Kista, Husby och Akalla och pensionärer från Husby (se den första bilden).

Efter den högljudda protestmarschen med banderoller och megafon genom Kistas inomhuscentrum (bild ovan) ropades därefter talkörer på trappan till stadsdelsförvaltningen till dess att verksamhetschefen Ulla Johansson kom ut och tog emot namnlistor med några hundra namn (bild nedan). Foto: Lucia Collazos090528hemtjanst3

Normalement, la phrase : Je reste. Il refait la particularité étant que le Blackjack ? Rien qu’en calculant ou les cartes. Les règles est de Blackjack, le choix du casino, puisqu’un illustre homme de l’abandon n’est pas Blackjack, le croupier partage les gains dans ce faire donc, le joueur saute .S’il effectue un Blackjack du vocabulaire et le croupier étant le comment jouer au croupier remportent l’équivalent de dissocier les joueurs aient effectué leur séparation souvent entraine le croupier a observé cette règle de mise et le 21. Si tel est de doubler face et seulement dans le joueur .

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.