Privat sjukvårdsrådgivning i S-styrda Sörmland

  Skandalen med det privata Medhelp som skött sjukvårdsrådgivningen i tre landsting (bl.a. Sörmlands) skakar Sverige.

  Sköterskorna som svarat har fått bonus om de kunnat hålla samtalen under 3 minuter och 48 sekunder. Ett dödsfall är Lex Maria- anmält.

  En treårig pojke som dog av tarmvred efter att rådgivningssköterska vid två samtal uppmanat mamman att inte ta barnet till akuten.

  Landstinget har alltså lagt denna rådgivning på privat entreprenad. Så långt har marknadstänkandet och vinstjakten genomsyrat även vårdsektorn. Och att denna nyliberala ideologi inte är begränsad till de entusiastiska supportrarna i den borgerliga alliansen står tydligt.
  Det är också ett socialdemokratiskt lett sörmlandslandsting som nu får stå till svars för denna outsourcing.

  Nyliberalismen som ekonomisk doktrin har gjort total bankrutt. Den avreglerade kapitalismen har gått in i väggen. Vi upplever idag en ekonomisk depression.

  Men bland makthavarna är den fortfarande en förhärskande realitet. Privatiseringar, outsourcing av offentlig vård till privata bolag , försäljning av sjukhus etc. fortsätter.

  EU har varit en viktig bas för denna politik. Avregleringar, privatiseringar och oinskränkt marknad tillhör EU:s grunder. Offentliga investeringar måste enligt av EU initierad lagstiftning upphandlas på marknaden. Inga andra hänsyn än priset får tas. O. s. v.

  Eftersom även socialdemokratin accepterar denna nyliberalism och vänsterpartiet satsar allt på att samregera med dessa måste de krafter som vill ha en arbetarpolitik nu utmana s och v.

  Valalliansen ArbetarInitiativet samlar olika vänsterorganisationer, fackligt aktiva och aktivister från olika sociala rörelser för att ge människorna en möjlighet att ge en röst åt ett antikapitalistiskt alternativ som vågar gå emot den nyliberalism som nu senast i Medhelpskandalen visade sitt rätta ansikte.
  Vi samarbetar med likasinnade alternativ i Polen, Italien, Frankrike, Spanien och Belgien som också ställer upp i EU-valet. Du som inte tycker att kapitalism och nyliberalism är framtiden, du har nu ett alternativ.

  Peter Widén medlem i Socialistiska Partiet och andranamn för ArbetarInitiativet.

  (insändare i tidningen Folket)

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.