Margaux Leduc i Sundsvall: EU-parlamentsplats som megafon

I Sundsvall var det flygbladsutdelning tillsammans med RS. Margaux stod också på torget tillsammans med de svenska aktivisterna och därefter ägde ett offentligt möte rum på Mittuniversitet. Det kom ett 10 tal deltagare, men tyvärr kunde ingen tolk hittas, så mötet fick hållas på engelska.

Hans Bergstedt började mötet med en kort inledning och därefter höll Margaux en kort genomgång av den aktuella situationen i Frankrike. Hon berättande om NPA och svarade på frågor från publiken. Kapitalismen är förtryckande, sa hon, och det förs en kamp i Frankrike mot bland annat nyliberalismen på sjukhuset, det pågår stora strejker och kidnappning av chefer. Enligt henne är valet till Europa Parlamentet en megafon för vår kamp.

Första frågan från publiken handlade om vilka konsekvenser kidnappningar av chefer fått i Frankrike. Margaux sa att de ännu inte har lett till några konsevenser, eftersom makthavarna är rädda och vet att det här är en konsekvens av det ekonomiska systemet. Därför är polisen passiv.
– Däremot är polisen desto agressivare vid demonstrationer.

Frågan om kidnappningar av chefer även hade tydligen även kommit upp på mötet i Umeå.
– Man ville där att jag skulle uppmana till kidnappningar även här i Sverige, men det kan jag inte göra, sa Margaux.

Angående situationen inför det kommande valet säger hon att Olivier är mycket populär. Sarkosy han säger samma saker som högerextremisterna, men högerextremisterna kommer antagligen att bli stärkta i det kommande EU-valet.

I fabrikerna berättar hon att det är många unga personer som propagerar. Kvinnorna är aktiva när de är unga, men när det får barn minskar den politiska aktiviteten. Hon pratade kort om det nya partiet NPA och sa att
– Vi är revolutionärer och vill förändra systemet.

NPA har ungefär 12 000 aktivister och har en bred plattform. Flera kommer från det gamla trotskistiska partiet och där finns socialister och anarkister, men det finns även många som inte har någon tidigare eftarenhet av politiskt arbete. Flest aktivister finns i Paris, cirka 40 procent och 20 procent i förorterna, Paris är ju mycket stort, men det finns aktivister i alla större Franska städer.

På frågan om man är för eller mot EU i Frankrike, säger Margaux att arbetarna inte känner till något om EU lagarna och att omkring 20-30 procent kommer att rösta i EU valet. De som röstade mot EU konstitutionen är fortfarande emot och Lissabonfördraget är ju samma sak som konstitutionen, säger hon.

Hon fick även en fråga om upproren i förstäderna 2005. De som bor i förorterna är oftast invandrare och fattiga. Invandrarna i Frankrike har inte samma rättigheter. Sarkosy bedrev en propaganda mot dessa områden under sin valkampanj 2005 och kallade invandrarna som bor i dessa områden för djur.

Margaux fick även frågan om NPA kommer att ställa upp i val till det nationella parlamentet men det nekar hon till.
– Valen är inte demokratiska, ett parti som har stöd av 20 procent av väljarkåren kanske blir representerade med kanske fem till tio procent i parlamentet.

Det är majoritetsvalsystem i Frankrike och Högern och Socialdemokraterna vill inte ändra på det. Idag så bryr sig folk i allmänhet främst om jobben och att få mat i magen, säger Margaux.

Margaux fick frågan om varför man ställer upp i EU valet när NPA inte tror på val utan på kamp. Hon svarade att det är för att få tillgång till media. När Olivier går på strejkmöten och till fabriker så följer media efter.

Trots svårigheter när det gäller spåket blev mötet ändå relativt lyckat och Margaux fick till avslutning en stor applåd.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.