LO säger ja till politisk manifestation: Tog beslutet efter påtryckningar underifrån

18 maj 2009

Inrikes, Nyheter

LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin öppnade dörren för en nationell protestdag mot högerpolitiken under hösten.
Det var ett resultat när fackliga representanter för uppropet som manar till ”kamp mot kapitalismens kris och massarbetslöshet” träffade henne i måndags.

I samband med första maj lanserades ett ”upprop till kamp mot kapitalismens kris och massarbetslöshet – för demokratiska och kämpande fackföreningar”. Uppropet var undertecknat av drygt trettio fackligt aktiva från hela landet och fick ett stort medialt genomslag. Bland annat manade undertecknarna alla fackföreningar och fackförbund att verka för en nationell protestdag i samband med riksdagens öppnande den 15 september.
Denna måndag träffade sex fackliga representanter för uppropet LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin för att föra fram sina krav.
– Vi uppmanar LO att säga nej till Reinfeldts krav på borgfred. Vi har fått nog av arbetsgivarnas och högerregeringens ensidiga borgkrig. Blås till strid … eller ställ era platser till förfogande, det är vårt budskap, skrev de fackliga företrädarna i ett pressmeddelande innan mötet.

Tryck underifrån
En av dem som undertecknat uppropet och var med på träffen med Wanja Lundby-Wedin var Göran Kärrman, metallarbetare från Stockholm.
– Jag ser det som en framgång, låt vara liten, att LO-ledningen bjudit in oss till den här träffen. Det visar att de tar vårt upprop på allvar och att det finns ett ordentligt tryck underifrån för kravet att LO måste tar strid för medlemmarnas intressen. Wanja Lundby-Wedin tyckte till och med att det var bra att vi fackliga aktiva bildat ett nätverk för att trycka på, säger Göran Kärrman.
– Media har ju tidigare valt att fokusera på att vi kräver Wanja Lundby-Wedins avgång. Faktum är att det står inte ett ord om detta i vårt upprop, eftersom det skulle ge en felaktig fokusering på en person, säger han.
– Utan vad vi vill är att ”välja fackliga ledare på alla nivåer som är beredda för att kämpa för och dela sina arbetskamraters villkor”, som det står i uppropet. Det handlar inte om en enskild person utan hela den nuvarande fackliga ledningen.
Göran Kärrman och de andra kritikerna betonade på själva mötet att LO nu har ett mycket lågt förtroende ute på arbetsplatserna och att många är desperata inför utsikten av massarbetslöshet och lönesänkningsavtal.
– På mötet presenterade vi vårt förslag om en landsomfattande protest den 15 september i samband med riksdagens öppnande. Wanja Lundby-Wedin ställde sig inte avvisande till en nationell protest under hösten och sade att hon skulle ta med sig förslaget till LO:s styrelse, men att hon inte tyckte att den 15 september var en lämplig dag därför att enligt henne är riksdagens öppnande en ”högtidsdag för demokratin”, säger Göran Kärrman.
Dagen efter mötet kom beskedet från LO:s styrelse att de ställer sig positiva till en manifestation i höst.
– Givetvis har vi inget principiellt emot att byta datum. Men det ändrar inte vår inriktning. Vi siktar in oss på att tillsammans med Septemberalliansen göra 15-septembermanifestationen så stor och slagkraftig som möjligt. Därefter ägnar vi all kraft till att ge vårt stöd och arbeta för LO:s manifestation om den nu verkligen blir av, säger Göran Kärrman.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.