Kapitalets EU – så här styr storföretagens lobby

  Idag frodas lobbygrupperna i Bryssel som aldrig förr. Mutorna bokstavligen dränker EU-parlamentsledamöterna och kapitalintressena har se­dan länge präntat in sin dagordning i EU:s förordningar. Lissabonfördraget kommer att vara världens mest marknadsliberala grundlag.

  Lissabonfördraget slår fast att marknadens fyra friheter för varor, tjänster, kapital och arbetskraft överordnas allt annat när reglerna kolliderar.

  ArbetarInitiativet säger nej till kapitalets EU och EMU. Det är inte svårt att se hur sammanflätad den politiska unionen är med storföretagen och bankerna, bå­de historiskt och idag.

  År 1983 grundade Europas mäktigaste direktörer den mäktigaste lobbyorganisationen i EU, European Round Table of Industrialists, ERT. Det dröjde inte länge förrän ERT hade författat en skrivelse till EG-kommissionen om vikten av avreglering av kapitalrörelser, aktiebolag, miljöbestämmelser m m. Sedan kom ett program för stora motorvägspro­jekt, och på den vägen fortsatte det.

  År 1986 gav ERT ut en plan för hur lönerna skulle marknadsanpassas, centrala avtal ge vika för lagstad­gade minimilöner, anställnings-  tryggheten luckras upp och normalarbetsdagen avskaffas.

  EU-kommissionens ordförande brukar delta på ERT:s möten, som ofta hålls i EU:s byggnader. Kommissionen tillsätter själv grupper där företagen och bankerna finns med. Grupperna är hemliga och lobbyföretagen kan krä­va att alla protokoll hemligstämplas. Till exempel har endast 19 av 127 grupper i industrifrågor redovisat vilka som ingår i gruppen.

  ERT har bokstavligen skrivit de viktigaste programmen åt EU. 1985 skrev lobbygruppen Vitboken för den inre marknaden som antogs på ett EU-toppmöte, vilket ledde till att alla regeringar anslöt sig till nyliberalismen för att verka för att återstående handelshinder för kapitalets och varornas fria rörelser måste rivas.

  Idag är Leif Johansson, Volvos nuvarande vd, vice ordförande för ERT.

  Vänsterpartiet har i år kommit med en rapport om lobbyismen i EU. EU-kommissionen uppskattade år 2005 att det finns 15 000 lobbyister i Bryssel. Hur många det finns idag vet ingen, att registrera sig är helt frivilligt för lobbyisterna (till och med USA har bättre koll). Med Lissabonfördraget utökas parlamentets politiska områden kraftigt och antalet lobbyister kommer att öka lavin­artat.

  Uppskattningsvis 80 procent av lobbyisterna domineras av företagarintressen.

  Arbetarrörelsen har samarbetat internationellt i tvåhundra år och kommer att fortsätta med det. Valkampanjen för ArbetarInitiativet genomsyras av internationalism och hänvisningar till arbetarkampen i Frankrike, Irland, Grekland, England m fl länder.
  För ett samarbete baserat på jobb åt alla, utrotad fattigdom, för välstånd, demokrati och miljöns bästa behövs ett arbetarnas gemensamma uppror över nationsgränserna som fäller EU.

  Elin Gauffin

  (en längre version av artikeln finns på socialisterna.org)

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.