Intervju med Kjell Pettersson, kandidat för Arbetarinitiativet

20 maj 2009

Intervju, Nyheter

– Läste nyligen i en tidning att arbetslösheten bland de som är 18 till 24 år ligger på 25 procent. Till hösten beräknas den hamna på omkring 35 procent. Det vill säga var tredje ungdom kommer att vara arbetslös. Just detta, och inte minst med tanke på min egen son som nu snart tar studenten, visar på ett övertydligt sätt att dagens samhällssystem har gjort sitt. Min son hade tänkt ta en paus i studierna under ett år för att jobba. Så ser det nu inte ut att bli, utan han har redan skrivit in sig på universitetet, trots att han gått i plugget i 12 års tid.

Kjell Pettersson– Nyliberalismen och dess politiska och ekonomiska uppbackare kastar i dag nästan en hel ungdomsgeneration på sophögen. Sedan har de mage att klaga på att ungdomen driver omkring på gatorna och ställer till bråk. Detta gör mig ont. För jag vet att det finns många fler unga som är mycket mer utsatta än vad min son är.

– Ska jag presentera mig själv så har jag varit med i den socialistiska rörelsen i snart 40 år. Man skulle kunna säga att jag börjat från botten för att stadigt gräva mig nedåt.

Innan jag började arbeta för Internationalen och Socialistiska Partiet 1985 arbetade jag bland annat inom jordbruk, på en handelsträdgård, på posten och som metallarbetare på Atlas Copco i Nacka och SSAB i Borlänge. Hjärtefrågor politiskt har alltid varit i första behovet av en kämpande och demokratisk fackförening och inte minst solidariteten men alla de människor som har det värst i dagens råkapitalism.

– Kanske väntar nu ett uppsving för arbetarrörelsen i vid mening. Det lär behövas, inte minst med tanke på den bedrövliga situationen för svensk arbetarrörelse, och inte minst dess fackliga gren. Säker kan man aldrig vara. Men det är min förhoppning att ArbetarInitiativet under den pågående kampanjen kan visa på ett alternativ, inte minst för en del av de ungdomar som nu ser sin framtid ödeläggas. Lyckas vi med det är mycket vunnet.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.