Hälsning från Irland till ArbetarInitiativet

  – Vi deltar i samma kamp, hälsar Joe Higgins från Irland. I opinionsmätningar har han sju procents stöd i miljonstaden Dublin som kandidat för Socialist Party i EU-valet.
  Joe Higgins är före detta parlamentsledamot och har varit eldsjälen i flera segerrika kampanjer som exempelvis mot vattenavgifter, för GA­MA-arbetarnas rättigheter och nej-kampanjen i folkomröstningen om Lissabonfördraget ifjol.

  – Vi har sett en väldigt allvarlig ekonomisk kollaps. Krisen beror delvis på krisen för den internationella kapitalismen, men har blivit mycket värre av fastighetsbubblan som blåsts upp av markexplo­atörer och bankirer i samarbete med regeringen, berättar Joe Higgins.
  – Kort sagt: situationen är en kata­strof för arbetarklassen.

  Vad anser folk om de etablerade politiska partierna och institutionerna?
  – Det finns en enorm ilska. Det nuvarande regeringspartiet Fianna Fáil har suttit vid makten sedan 1997 och folk ser helt klart dem som ansvariga tillsammans med markexploa­törer och bankirer.
  – I den senaste opinionsundersök­ningen är endast 10 procent nöjda med regeringen! ”De gröna” sitter med i regeringen.
  – Ilskan mot regeringen har gett oppositionspartierna, det borgerligt liberala Fine Gael och Labour (socialdemokrater­na), ökat stöd. De kommer att gå starkt framåt i EU-valet. Men deras opposition är helt igenom oärlig.

  Vilka är de viktigaste budskapen i Socialist Partys valkampanj?
  – Att det behövs ett alternativ till dagens korrupta kapitalism och att orsaken till dagens kris står att finna i kapita­lismens natur. Framförallt finns ett enormt behov av ett nytt parti för arbetar­klassen.

  Hur går er valkampanj till och vilken respons får ni?
  – Vi ställer både upp i lokalvalen och EU-valet som går av stapeln sam­ma dag (den 5 juni). I lokalvalen har vi 11 kandidater i tre valkretsar i Dublin och en i Cork. I EU-valet är jag kandidat i Dublins valkrets. Tyvärr har antalet EU-parlamentsplatser i valkretsen minskat från fyra till tre, vilket gör det mycket svårt att knipa en plats. Trots det är det än­då oerhört viktigt att föra ut vårt budskap.
  – Vår kampanj går ut på dörrknackning, massflygbladsutdelning, offentliga möten o s v. Vi har en stor grupp av ickemedlemmar som hjälper oss att dela ut flygbladen i sina bostadsområden.
  – Vi får väldigt bra stöd av de människor vi träffar. Vi vet dock att för ett litet revolutionärt parti kan in­get tas för givet.

  Finns det något speciellt du vill hälsa till ArbetarInitiativets valarbetare?
  – Vi deltar i samma kamp. Vi kämpar i samma frågor och vi drabbas av samma kapitalistiska systems kris. Det är förstås svårt och en utmaning att bli vald till Europaparlamentet. Men om vi kan få arbetarkandidater invalda kan det vara ett viktigt steg mot att ge den europeiska arbetarklassen den ledning i kamp som så desperat saknas idag.
  – Valkampanjen är ett steg på vägen för att bygga nya masspartier för arbetarklassen och jag önskar er all lycka i ert arbete, avslutar Joe Higgins.

  Intervju: Jonas Brännberg

  (intervjun finns i en längre version på socialisterna.org)

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.