Gräsrotsuppror behövs mot fackliga byråkrater

  De fackliga byråkraterna har skaffat sig privilegier som en vanlig löntagare aldrig ens kommer i närheten av. Wanja Lundby-Wedins man, Lennart Wedin, fick inkomstförstärkning när han gick i pension redan vid 60 års ålder. Han fick lön – och dessutom behöll han sin pension.

  LO-ordförandens make fick med de dubbla inkomsterna ett lönelyft med nästan 50 procent. Enligt Politikerbloggen/TV4 Nyheterna steg Lennart Wedins årsinkomst från 406 800 kronor 2001 till 609 400 kronor 2002, tack vare LO-jobbet.

  Det är samme man som sen år efter år lät sig själv bo gratis på lyxhotell i Italien när hustrun var där på konferens. Det räckte inte med att Wanja har inkomster på långt över en miljon från LO-chefsjobbet och från “ersättning” för alla styrelseuppdragen.

  Man kan naturligtvis kvida över “drevet” och borgerliga medias jakt på personer inom “arbetarrörelsen”. Visst handlar det också om dubbelmoral från kritiker som gärna sväljer betydligt värre excesser inom det så kallade näringslivet. Men till syvende och sist så faller det hela tillbaka på det parasitära skiktet inom den fackliga och politiska socialdemokratiska “rörelsen”.

  Men även i detta är toppskiktet inom svenskt näringsliv delaktigt. Det är ju så här man har velat ha det. Det är så en facklig rörelse avväpnas.

  Det är klart att det behövs ett svar på det här. Svaret måste komma underifrån, ett gräsrotsuppror mot att kapitalismens kris ska vräkas över på vanligt folk. Facket måste rensas från pampvälde. Fackliga företrädare ska jobba under samma lön och villkor som de förhandlar fram för sina medlemmar. Ersättning för styrelseuppdrag ska tillfalla fackets medlemmar. Alla privilegier ska avskaffas och avtalen ska ut till medlemmarna för omröstning.

  Du som är för ett gräsrotsuppror ska absolut ta tillfället i akt att redan nu i eu-valet lägga din röst på ArbetarInitiativet. Det representerar en protest från arbetarleden, en röst för en reorganisering av arbetarrörelsen, viljan att göra facket till en kämpande organisation och för ett nytt arbetarparti, ett anti-kapitalistiskt parti. Det är det vi behöver för att vanliga människor ska kunna göra sig hörda i samhället.

  Ronny Åkerberg

  En längre version av artikeln finns på Röda Malmö (se länklista till höger)

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.