Blogg om klassamhället: “Bara ett alternativ: ArbetarInitiativet”

  “Klassamhället alive and kicking”

  artikel från bloggen Rapport från en spånbinge

  Den senaste tiden har vi fått läsa om hur sjukvården – och framför allt den förebyggande hälsovården – missgynnar arbetarklassen. På grund av detta kommer arbetare att få ett kortare liv och ha sämre hälsa.

  Sedan tidigare är det också känt att underordnade jobb med stress och skiftarbete, vilket är vanligt bland arbetaryrken, leder till sjukdomar av olika slag.

  Nu skriver Kristian Lundberg i Aftonbladet om situationen för timanställda arbetare i Malmö frihamn. En liten inblick i hur det kan vara i klassamhällets Sverige 2009.

  Vem talar för arbetarna i alla länder, de fattiga, de papperslösa svartjobbarna i det förestående EU-valet? Jag vet bara ett alternativ: Arbetarinitiativet. De kommer inte att bli valda, men de tar sin uppgift på fullaste allvar.

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.