Barack Obama mot Bill Gates?

18 maj 2009

Kommentar, Nyheter

Barack Obama har kanske tagit sig ordentligt med vatten över huvudet i den verkligt första stora strid han gett sig in i. I sin valkampanj slog han ofta mot skatteparadisen som svarta hål där den internationella finansens enorma kapitalmängder göms undan för att slippa beskattning. Nu har han kommit med en lag som är till för att minska skattefifflet, skriver Benny Åsman.

I måndags lade han fram ett i själva verket mycket modest förslag som ska ge den amerikanska staten 210 miljarder dollar i skatteintäkter under den kommande tioårsperioden. Det blir ju bara 20 miljarder om året. Smulor om vi jämför med de summor som staten stoppat i de skakiga bankernas fickor.
Att Obama gör ett lagförslag av sitt vallöfte visar hur djupt det folkliga missnöjet är med den amerikanska bank- och bolagsvärldens överdrifter och extravagans när det handlar om de höga herrarnas inkomster och den totala likgiltigheten inför de arbetandes växande misär. Om han ska behålla sin politiska popularitet är han tvungen att ta strid. Problemet för honom är bara att motståndaren, den amerikanska finans- och industrivärlden, är långt tuffare och välorganiserad än det tandlösa Republikanska partiet.

I bakgrunden till Obamas utspel ligger fakta som att exempelvis de amerikanska bolagen gjorde 700 miljarder dollar i vinster utomlands år 2004 (senast tillgängliga statistik) och betalade endast 16 miljarder i skatt, eller 2,3 procent.
Fakta är också att alla amerikanska storbolag använder sig av skatteparadisen för att slippa undan beskattning i USA. Företag som Microsoft och Procter&Gamble har dussintals filialer på Caymanöarna och i andra skatteparadis. Banker som Citigroup och Morgan Stanley har 427 respektive 273 filialer utspridda i världens skatteparadis.
– Endera är det världens största byggnad eller världens största skattefiffel, sade Obama i skämtsam ton om byggnaden Ugland House på Caymanöarna, där 18 857 företag finns registrerade.
Många av de stora bankerna, storföretag som Microsoft och General Electrics samt inte så få stenrika individer har hela staber av advokater och bokföringsexperter i sin tjänst. Mot mycket stora inkomster är deras enda prestation den att hitta kryphål i existerande skattelagstiftning och montera upp investeringsscheman som i stort sett undviker all beskattning. Inte bara på inkomsterna utan också aktieutdelningen som dessa vinster ger upphov till.

En organiserad lobby har redan satts in för att skjuta Obamas modesta initiativ i sank. Företrädare för den amerikanska finansindustrin säger redan att lagförslaget kommer att ge konkurrensfördelar till utländska bolag och att jobb kommer att förloras i USA.
”Om vi måste betala normala skatter på vår verksamhet flyttar vi utomlands och då försvinner jobb i USA” är vad de egentligen säger, vilket är utpressning, varken mer eller mindre.
Och lobbyn har tid att organisera sig, för Obamas lagförslag, om det går igenom kongressen, börjar inte verka förrän 2011.
Den europeiska skattelagstiftningen är annorlunda än den amerikanska. De flesta europeiska länderna, inklusive Sverige, beskattar inte alls de ”egna” storföretagens utlandsinkomster. Egentligen borde internationella företags vinster beskattas där de skapas och komma de som arbetat ihop vinsterna till godo i form av goda löner och sociala förmåner. Barack Obamas lagförslag har i själva verket en protektionistisk bas. Även vinsterna utomlands ska beskattas i USA så att det inte finns skattefördelar med att ”investera i Bangalore i stället för Buffalo City”, sade Obama.

Men eftersom olika länder praktiserar olika skattenivåer i syfte att dra till sig multinationella bolags investeringar blir resultatet att bolagen kan spela på dessa skillnader och internt transferera vinster till det land eller skatteparadis där deras vinster beskattas minst eller inte alls.
Därför är det så viktigt för de arbetandes möjligheter att försvara sina intressen att skatteparadisen stängs och att beskattningen av de multinationella bolagen jämnas ut världen över. Då skulle inte längre skatteplanering vara den enormt lukrativa affär den är i dag.

, ,

About Benny Åsman

Gammal utopist som tror en bättre värld är möjlig.

View all posts by Benny Åsman

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.