ArbetarInitiativets kandidater, nr 45

  Kandidat nr 45: Jan Hägglund, norrlandsredaktör Offensiv, Umeå

  janne-gangster-ljus1– Umebo sedan födseln för 56 år sedan. Mitt politiska engagemang har jag med mig från  min familj, som var aktiv inom arbetarrörelsens olika grenar. Vid middagsbordet diskuterades ofta politik, som skotten i Ådalen eller ryska revolutionen. Men det var när jag började på universitetet i Umeå som jag insåg att jag måste engagera mig i en organisation. Alla mina klasskamrater diskuterade politik. Många var medlemmar i politiska organisationer som hyllade diktatorer som Mao eller Stalin. Jag sökte mig till den organisation som idag heter Rättvisepartiet Socialisterna för att få argument mot både stalinism och kapitalism.

  – Som ledamot i Umeå kommunfullmäktige har jag under snart 18 år deltagit i, och organiserat otaliga protester och demonstrationer mot nedskärningspolitiken. Mest stolt är jag över hur mitt parti samarbetade med undersköterskor som gick ut i strejk för att stoppa nedskärningarna i bl. a. äldreomsorgen.

  – De senaste åren har RS i Umeå drivit på hårt när det gäller klimat- och miljöfrågorna. Vi har drivit en kampanj för gratis lokaltrafik och ett stopp för den ringled som kommunledningen vill bygga runt Umeå. Vi har också krävt satsningar på alternativa drivmedel. Frågan om klimatet är sammankopplad med frågan om makten över de stora företagen och med fördelningen av samhällets resurser. Ska utsläppen kunna minskas till de nivåer som krävs för att hejda den globala uppvärmningen krävs stora investeringar i exempelvis snabbtåg och vindkraft. Men en minskning av koldioxidutsläppen kräver också en planering av exempelvis gods- och persontransporter där miljöhänsyn och mänskliga behov går före ekonomiska intressen. Allt detta förutsätter offentligt och gemensamt ägande av de stora företagen och bankerna – alltså demokratisk socialism.

  – Helt klart är att det behövs en ny politisk kraft i svensk och internationell politik efter att socialdemokratiska partier runt om i världen förvandlats till borgerliga partier. För mig är Arbetarinitiativet början på uppbygget av en sådan kraft. Löntagare och ungdomar behöver ett parti som kan organisera kamp till försvar av jobb, välfärd och miljö.

  Subscribe

  Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.