ArbetarInitiativets kandidater: Inger Callewaert, pensionerad lärare, Lund

26 maj 2009

Nyheter

Kandidat nr 40: Inger Callewaert, pensionerad lärare, Lund

– Jag är 67 år och nyligen pensionerad gymnasielärare och medlem i Socialistiska Partiet. I slutet av mitt yrkesliv fick jag bevittna hur…

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.