”Det är precis som att öppna en tobaksaffär”

25 maj 2009

Inrikes, Nyheter

Kommer en stor del av de privata vårdcentraler som öppnats efter införandet av Vårdval Stockholm att behöva stänga inom kort?
Det hävdade en artikel i Dagens Medicin för några veckor sedan, och förra veckan skrev Internationalen om frågan.

Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M) anser inte att det ligger till så.
– Vi har inga signaler på att vårdcentralerna inte skulle kunna fortsätta. Men det handlar om att patienterna listar sig.
Han vill lyfta fram exemplet vårdcentralen i Kallhäll norr om Stockholm.
– Den fungerade illa redan under förra mandatperioden. Men nu gick läkare och sjuksköterskor ut och delade ut reklam på gator och torg för att öka listningen. På ett år har de gått från en fast läkare till sex, från 3 600 listade patienter till mer än 10 000.
Om man jobbar hårt kan man få patienter att lista sig, och Kallhäll är ett lysande exempel, anser sjukvårdslandstingsrådet.
– Det är samma sak om man öppnar tobaksaffär eller ICA, det gäller att dra till sig kunder. Och det gäller särskilt områden där det är dåligt utbud.
Lars Joakim Lundquist vill understryka:
– Det är inte vi som bestämmer vilka som listar sig. Det är patienterna själva som väljer. Och över nittio procent av stockholmarna har listat sig nu. Det är en uppgång på några procent.
Gunvor Karlström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.