”Att ta chansen och visa att det finns ett alternativ” – Intervju med Peter Widén.

Rösta på ArbetarInitiativet i EU-valet den 7 juni!

Peter Widén

– Att vi ställer upp i valet till EU–parlamentet handlar inte om att bygga vidare på det nyliberala projektet, utan att bekämpa det, säger Peter Widén som kandiderar därför att han tror på idén om en samlad antikapitalistisk rörelse.

– Jag gick med i SSU 1963 och 1973 gick jag över till Socialistiska partiet. På den tiden var det ganska svårt att inte bli politiskt engagerad om man kom från ett arbetarhem i Eskilstuna, berättar Peter.

– Det var en politiserad tid. Alla kanske inte blev organiserade men det var ett politiskt klimat som pushade på den inriktningen.

Peter Widén är född 1949 och han har bott i Eskilstuna i hela sitt liv bortsett från under sjuttiotalet då han bodde i Örebro. Han är gift och har tre barn sedan tidigare.

Det har blivit rätt mycket fackligt jobb under de 36 år som Peter arbetat i metallindustrin, men just nu har han inga fackliga uppdrag. Han ställer upp som kandidat för ArbetarInitiativet därför att han tror på själva idén om att samla de antikapitalistiska krafterna runt om i Sverige och eftersom han är beredd att prata för den idén så har han ingenting emot att stå på listan.

– Jag tror att det är bra att man skapar former där fler vänsterorganisationer och människor som inte är organiserade i något parti kan samlas och arbeta för jämställdhet och en anständig lösning på både den ekonomiska krisen och klimatkrisen. Att man ger ett brett alternativ så att man kan organisera många människor runt omkring i landet. Vi får hoppas att det här är början på det, säger han.

Den ekonomiska krisen är ingen direkt orsak till att Peter ställer upp i valet men han ser att de lösningar som ArbetarInitiativet föreslår kan uppfattas som mer intressanta under de rådande omständigheterna. Även om det finns många som tror att krisen kommer att självläka.

Personligen tycker inte Peter att han har drabbats av krisen, han är sextio år och man har nu låtit arbetare från 62 års ålder få en form av avtalspension.

– Vi får se hur det blir i framtiden, säger han och tillägger att än så länge får han vara kvar. Men arbetssituationen är radikalt förändrad, hälften av arbetskamraterna har fått sparken.

– Fabriken är halverad, och även vänner på andra arbetsplatser har fått sparken. Eskilstuna är väldigt hårt drabbat, berättar han.

Främst är det andelen invandrare, kvinnor och ungdomar som minskar på fabrikerna eftersom de rent generellt har haft kortare anställningstid. Det blir en drastisk förändring av sammansättningen på golvet.

För ArbetarInitiativets del hoppas Peter på att det blir en bra kampanj och att arbetet sedan kan fortsätta på något sätt efter valet. Han är inte för att man ska rösta till EU i allmänhet utan för att man ska rösta på ArbetarInitiativet.

– Det viktiga är att ta den här chansen att visa att det finns ett alternativ, att vi inte accepterar grundvalarna till det här ekonomiska systemet. Om man inte skulle ställa upp så skulle det vara som att säga till människor att det inte finns någon annan möjlighet.
Att inte erbjuda ett alternativ tror Peter kan få en oerhört demoraliserande effekt för de människor som söker något annat än att bara acceptera sakernas tillstånd. För honom är det huvudorsaken till att ställa upp.

– För att få mod och kraft att utmana det ekonomiska systemet så måste man också kunna manifestera det i själva valet. Man ger människorna en möjlighet att uttrycka sitt motstånd, säger han och fortsätter:

– Många är ju emot EU överhuvudtaget och de kan dessutom se att parlamentet mera är en fasad och att de som arbetar där har enorma privilegier. Folk ser det som ett meningslöst sammanhang.

För att få folk att rösta tror Peter att man måste visa att i den här krisen räcker det inte med att bara säga att allt är skit. Han menar att ArbetarInitiativet är en mobilisering av de som vill uttrycka en vilja till en väg ut ur krisen.

– Vi har inga illusioner om att vi kommer att få jättemånga röster. Det vi kan göra är att få så många som möjligt att tänka i termer av socialistiska lösningar på hur vi kan komma ur det här. ArbetarInitiativet är ett litet men ändå viktigt kliv i den riktningen. Vi är ju inte ute efter att höja röstantalet till EU–parlamentet i sig.

Den viktigaste frågan att driva i parlamentet skulle för Peter vara att samordna sig med andra antikapitalister som är invalda och se vad man tillsammans kan göra för att stärka arbetarnas motstånd mot den kapitalistiska krisen verkningar, stärka kampen mot rasismen och att arbeta för att öka den internationella solidariteten med arbetare och förtryckta utanför Europa.

– EU är ju ett nyliberalt projekt, det bygger på marknadens avreglering. Då måste man gå emot hela det nyliberala projektet och istället samla arbetarna för att hitta en helt annan lösning. Det är inte att bygga vidare på det nyliberala projektet utan att bekämpa det.

Valet till EU–parlamentet handlar inte om möjligheterna till platser i Bryssel, menar Peter, utan om att få människor på fötter och tillsammans se vad man kan göra för att komma ur klassamhället.

– Det handlar om att utveckla samarbetet med andra antikapitalistiska krafter. Att utifrån positionen i parlamentet på alla sätt stödja bygget av ett nytt system på arbetarklassens villkor.

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.