“Privata vårdcentraler riskerar stängas”

18 maj 2009

Inrikes, Miljö, Nyheter

Uppgifter i Dagens Medicin anses överdrivna på Stockholms Landsting.

Debattens vågor gick höga när Vårdval Stockholm infördes. Bland annat blev det fritt fram för nya vårdcentraler i länet.
Enligt en artikel nyligen i Dagens Medicin riskerar nu närmare hälften av de 23 nya vårdcentralerna att få slå igen inom kort.

Två av de nya vårdcentralerna har redan stängt, i Alvik och Solna. En har gått i konkurs, Hälsokällan i Södertälje.
På Stockholms läns landsting sitter Peter Lundqvist, chef för enheten för allmänmedicin på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
Han tycker att artikeln i Dagens Medicin var överdriven.
– Vi har idag trettio nya vårdcentraler i länet. Ingen av de nya har gått i konkurs. Jo, en av dem, men den köptes upp av ny ägare och kommer att drivas vidare.
– Två stängdes, och det berodde på att de startade i områden i länet där det inte fanns tillräckligt bra patientunderlag. Vårdcentralerna måste få inkomster.
Hälsokällan i Södertälje som gick i konkurs i mars, hörde till de vårdcentraler som följde vårdavtalet. Från 1 maj är Inger van Heesch verksamhetschef och ny ägare till Vita vårdcentral, före detta Hälsokällan.
– Det här kommer att gå jättebra, det räknar vi med. Vi rättar mun efter matsäcken. Jag och två läkare har tagit över, företaget heter Vita Vård och driver bara den här vårdcentralen. Vi har dragit ner på kostnaderna, säger Inger van Heesch.

Vilka kostnader har ni skurit i?
– Konkursförvaltaren sade upp all personal, och vi återanställde drygt hälften. Och så har vi dragit ned på lokalerna. De var för stora för patientunderlaget.
De två vårdcentraler som stängdes drevs av företaget Quality Care. Företagets vd Lars-Göran Kjellin var inte tillgänglig för Internationalen före pressläggning, men för Dagens Medicin förklarade han att han inte tyckte att ”Vårdval Stockholm är någon bra affär för privata vårdgivare”. Han sade också:
– Man måste ha mycket starka ekonomiska resurser i ryggen om man ska klara av att starta och ingå i Vårdval Stockholm.
Men att vårdcentraler lägger ned förvånar inte Peter Lundqvist på landstinget:
– Det är en helt naturlig utveckling. I delar av länet är det svårt att bedöma hur stort underlag man kan få. Två har lagts ned på grund av bristande vårdunderlag. Enligt min bedömning var det en felbedömning av den vårdgivaren att starta verksamhet i det området.

Dagens Medicin uppger att landstinget för samtal med ytterligare flera vårdcentraler som kan tänkas ligga i riskzonen?
– Det är felaktig information. Vi har en avtalsuppföljning. För en handfull såg vi oss inledningsvis tvungna att påpeka att de inte hade den utrustning som krävdes. Vi hade också frågor om de psykosociala insatserna.

Men finns det risk för att några av de nya vårdcentralerna inte kan fortsätta verksamheten?
– Det kan jag inte svara på. Vi kan inte bedöma det, det är för tidigt att säga ännu. Verksamheten måste fungera enligt avtalet med oss. Vi räknar med tre till fyra månaders uppstartfas, och efter ett halvår ska det fungera enligt avtal.

Vad händer om det inte fungerar?
– Om det inte fungerar som det ska rapporterar vi brister som ska åtgärdas till vårdgivaren. Om detta inte sker rapporterar vi till ansvariga politiker och föreslår andra åtgärder.

Till exempel?
– Det finns reglerat i avtalet. Det kan bli varning och i sista hand återkallande av auktorisering.
Biträdande sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm Lars Joakim Lundquist (M) har inte gått att nå före pressläggning, och har alltså inte kunnat dementera eller bekräfta uppgifterna i Dagens Medicin om att många av de nya vårdcentralerna står inför nedläggning.

Gunvor Karlström
gunvor@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.