Klimatet är inget särintresse

Ledaren # 51-52 2014 Bryt med alla falska lösningar Vi har resurserna att ställa om Ställ klimatkampen i centrum av politiken Samtidens situation påminner inte så lite om en lök. Lager på lager av kriser och motsättningar, som svider i ögonen på alla inblandade. Det yttersta lagret är den parlamentariska krisen – en kris i förvaltningen […]

Alternativmötet: ”Till Moder Jords försvar”

Parallellt med COP20 som gick av stapeln i det peruanska försvarsmaktens lokaler som tidigare använts bland annat som tortyrcenter, pågick Folkens Klimatmötet i en park i centrala Lima. Där samlades folkrörelseaktivister till seminarier och workshops för att folkbilda varandra, utbyta erfarenheter och nätverka. Men också för att analysera miljörörelsernas läge och utforma strategier med sikte […]

COP20 – ännu ett misslyckat klimattoppmöte

PÅ PLATS: COP20 konferensen som avslutades i lördags ser ut att bli ännu ett misslyckande. Värdlandet Peru hade som avsikt att skapa förutsättningar för ett utkast med bindande klimat­åtaganden och finansieringslöften inför COP21 nästa år. Dessutom hoppades Peru på att åstadkomma en ”Lima-deklaration”med åtgärdsplaner för perioden 2015-2019, eftersom Parisåtagandena inte träder i kraft förrän 2020. […]

”Ställ SD till svars i sakpolitiken”

NYHETER. De rasistiskt anstrukna utspelen från Sverigedemokraternas ledning har varit många efter beskedet om att det blir nyval till våren. Troligen för att partitoppen tolkar utvecklingen som medvind och blir mer frispråkig. Vad de däremot inte har talat om, eller svarat på frågor kring, är det faktum att all deras valkampanjsretorik om vikten av att återuppbygga välfärden bara var ett lättvindigt korthus byggt för att vinna röster. [...]

Alliansen agerar bödel för kulturtidskrifterna

Så står vi alltså här med en budget som de flesta av oss inte vill ha. En högerbudget som slår nedåt och åt vänster. Alliansens välfärdsdödande politik gäller. Trots att vi har röstat bort den. På kulturfronten innebär det bland annat ett absolut dråpslag för kulturtidskrifterna, och i förlängningen för samhällsdebatten. Kulturutskottets ordförande Per Bill […]

Motstånd och organisering på jobbet

Det är många som på sistone efterlyst en samling för vänstern där vi möts, samtalar och planerar om att bygga en gemensam kraft för förändring. Den 30-31 januari äger en sådan samling rum i Stockholm. Detta rådslag om vänsterns framtid kommer att bestå av tal och workshops där olika ämnen kommer att föredras och diskuteras. Inför Rött […]

Rockstjärnepoeten som lyssnar på samhällets hjärtslag

Han släntrar in på scenen. Den svarta hatten över det yviga håret. De ryckiga rörelserna. Det plötsliga lugnet när orden kommer ur munnen. Bruno K. Öijer ler ofta ut mot åhörarna som har kommit för att se höstturnéns sista anhalt, på Sagateatern i Umeå. Han är en magiker. Det är han och Ordet. Och han […]

Spansk elit på gränsen till nervsammanbrott

SPANSKA STATEN. Turbulensen kring Podemos och borgerlighetens ilskna attacker mot organisationen fortsätter. Det sker mitt uppe i en process då över 7 000 aktivister i Podemos är indragna i valprocesser inför kommande kommunfullmäktigeval.
”Allt fast och beständigt förflyktigas” skrev Karl Marx i Kommunistiska manifestet. Mycket av den tillsynes orubbliga visshet som det politiska och ekonomiska systemet i Spanien vilade på förflyktigas nu i luften. [...]

Samling vänsterut!

LEDARE. Låt oss tala klarspråk. Det var med gemensamma krafter som Alliansen och Sverigedemokraterna fällde regeringens budgetförslag – och därmed i praktiken regeringen. Inte ens de marginella förbättringar för vårdbehövande, skolelever, pensionärer och våldsutsatta kvinnor som förslaget innehöll kunde passera den blåbruna rörans tröskel. [...]